Darmowa dostawa

Na terenie Krakowa

Skontaktuj się telefonicznie

Zadzwoń teraz: 12 419 22 59

ZNACZENIE KOLORU CZERWONEGO W BIZNESIE

2017-01-16
ZNACZENIE KOLORU CZERWONEGO W BIZNESIE

Kolory w każdej dziedzinie naszego życia oddziałują na nas – mogę dodawać energii lub studzić nasze emocje. Firma Studio Siedem Grzegorz Żółtowski jest świadoma tego, że kolory odgrywają też ważna rolę w marketingu, dlatego wszystkie produkty dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej.  

Jak pokazują rozmaite badania, ponad 65% klientów podczas wyboru produktu uważa kolor za najistotniejszy element motywujący do zakupu. To właśnie barwy mogą stać się kluczowymi ele­men­tami pro­jektu, jeżeli wiemy jak się nim właś­ci­wie posługi­wać. Każdy kolor ma wyjątkową zdol­ność do wpły­wa­nia na ludzi i wywoły­wa­nia reakcji. W  tym wpisie skupimy się na jednym z trzech kolorów podstawowych i najintensywniejszym ze wszystkich barw.

Kolor czer­wony

Przenosi tek­sty oraz obrazy na plan pier­wszy. Powinien być uży­wany jako akcent sty­mu­lowa­nia ludzi do pod­ję­cia szy­bkiej decyzji. Kolor czer­wony jest ide­alny dla nagłówków typu: okazja, tylko teraz. Jako, że barwa ta najmocniej przykuwa nasz wzrok, wszystko, co jest czerwone, np. na ulotce, dostrzegamy na pierwszym planie. Skutecznie skupia więc na sobie uwagę. Jest on mocno połąc­zony z energią, dlat­ego też jest eksponowany przy pro­mocji napo­jów ener­getyzu­ją­cych, gier, sportowych samochodów, a także produktów związanych z tematyką miłosną.

Jasna czer­wień– pod­kreśla radość, sek­su­al­ność, pasję, czułość oraz miłość.
Ciemna czer­wień– jest połąc­zona z wig­orem, siłą woli, gniewem, przywództwem.
Różowy – sugeruje roman­ty­czność, miłość i przy­jaźń.
Brą­zowy – oznacza sta­bil­ność, klasykę.

Znane marki utożsamiane z kolorem czerwonym: Orlen, Coca-Cola, H&M, RedBull, Eurobank.

Jeśli chcemy przykuć uwagę potencjalnego klienta zdecydowanie powinniśmy się zastanowić nad wyborem czerwonego gadżetu reklamowego gdyż on z pewnością przykuję wzrok. W ofercie firmy Studio Siedem Grzegorz Żółtowski odnajdą państwo wiele artykułów w tym kolorze, serdecznie zapraszamy. 
 

wróć do aktualności